Economy (money, possession) builds the realm in which you have to perform a duty that is observed, and in return receive a reward (or are not punished). It could also be that you are the one observing and giving a reward. Typically, within this realm, you are liked better if you are a threat to someone outside the in-group (in case of a reward), or no threat at all to anyone inside the in-group (in case of withheld punishment). This exemplifies social indirect couplings with the social system of media, often occurring through the direct coupling with the psychic family system (love) or religion (God).

In all these systems the reward-punishment distinction can be recognized as the code of the system of economy. Less common, but not of lesser interest, is when we find this code working its way in art and politics. Apart from the media system the economic system is indirectly tied to the social system of law that attempts to sanction bad behavior within this realm. Because of its indirect proximity as a structurally coupled source of influence, however, law plays a double role in this realm. One could say that it eats the system up from the inside. It may well be suggested that more traditional forms of society have had this danger under better control through a stronger emphasis on morally or ethical behavior, which has obviously been a principle consideration in constructing laws. As Luhmann wrote, “the attempt to cure all of the morally weak areas of society with ethics (with a moral reflection) borders on the ridiculous” (1997:359).

De Gesprekken

Ik heb nu twee gesprekken met twee verschillende professoren gevoerd. Beide waren enorm dubieus, maar uit beide kwam ik een herboren mens weer tevoorschijn. De eerste was gisteren, de tweede vandaag.

Gisteren rond de klok van vier uur heb ik Bill Rasch ontmoet. Hij heeft meerdere boeken over Luhmann geschreven. Logisch dat ik niet aarzelde met hem af te spreken om eens kennis te maken. Maar hij heeft mij andere dingen verteld. Dingen die hij niet direct zei, maar die ik uit het gesprek kon opmaken. Hij heeft Luhmann ontmoet; in 1994 heeft hij hem naar Bloomington gehaald voor twee weken. Luhmann heeft lezingen gehouden en discussies bijgewoond. Bill is verbonden aan de faculteit Germanic Studies.

Vandaag heb ik met Harmeet Sawhney gesproken. Hij heeft mijn paper becommentarieerd. Hij zei dat het niet duidelijk was en dat ik duidelijk moest schrijven. Hetzelfde heeft Betsi vandaag tegen mij gezegd onder het mom van een groot inzicht. Ik vind het dubieus, maar van beiden neem ik het advies ter harte. Ik heb Harmeet geprobeerd uit te leggen wat ik nog van mijn eigen paper begreep. Het was voldoende voor hem om de rode draad te grijpen. Zelf heb ik het niet zo op verduidelijkingen. Ze leiden zo af. Maar hij had gelijk. En zij ook. En misschien is dit een complot en zweren ze samen. Enfin, het werk van een wetenschapper is werk net als elk ander.

Daal af van die toren, je bent onbereikbaar (vrij?) voor ons (voor onze controle?) daarboven.